VI PROJEKT s.r.o.


poskytuje zákazníkom komplexné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb a územno-plánovacej dokumentácie. Práca architektov je previazaná s inžinierskou cinnostou pri prejednávaní projetov so správcami inžinierskych sietí ako aj s orgánmi štátnej správy a samosprávy.V tomto procese zabezpečujeme jednotlivé stupňe projektovej dokumentácie od dokumentácie pre územné konanie, cez dokumentáciu pre stavebné konanie po podklady pre kolaudačné rozhodovanie. Súčasťou činnosti je tiež autorský dozor pri výstavbe.
Mám záujem dostávať aktuálne info

Súhlasím so spracovaním osobných údajov - bližšie info nájdete TU
Chyba, reCaptcha nebola použitá!

Záujemca prejavením záujmu o nehnuteľnosť udeľuje VI PROJEKT, spol. s. r.o. podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas s tým, aby VI PROJEKT, spol. s. r.o. spracovával osobné údaje Budúceho kupujúceho (v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa). Záujemca udeľuje VI PROJEKT, spol. s. r.o. tento súhlas výlučne na účely vnútornej potreby VI PROJEKT, spol. s. r.o. súvisiace s realizáciou záujmu a následnej kúpy ponúkaných nehnuteľností. Súhlas Záujemcu so spracovávaním osobných údajov sa udeľuje na čas nevyhnutný na zabezpečenie účelu spracovávania osobných údajov a len v súvislostiach smerujúcich k uzavretiu obchodu medzi Záujemcom a VI PROJEKT, spol. s. r.o.. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje Záujemcu neposkytne žiadnej tretej osobe.